ფოტო გალერეა
ვიდეო გალერეა
Facebook
ინსტრუქციები
მიღება
მზადება გამოცდებისთვის
გაძლიერებული სწავლება
მცირეკონტიგენტიანი კლასები, ინგლისური ენის სწავლება პირველივე კლასიდან, მათემატიკის გაძლიერებული სწავლება...
საცურაო კომპლექსი
თანამედროვე ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი ორი საცურაო აუზი, მაღალკვალიფიციური ინსტრუქტორები, კომფორტული გარემო...
სკოლამდელი
სკოლამდელი აღზრდა–განვითარების ჯგუფში პედაგოგები აცნობენ ბავშვებს ფოლკლორულ და მხატვრულ ტექსტებს, ხელს უწყობენ გარემოს შემეცნების...
სასკოლო ინფრასტრუქტურა
თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი კაბინეტები, მრავალფეროვანი სპორტული და გასართობი ინფრასტრუქტურა, სასადილო და ბიბლიოთეკა...
სასკოლო ცხოვრება
სასკოლო ცხოვრების მრავალფეროვნება განპირობებულია ინტელექტუალური თამაშებით, შეხვედრებით, კონკურსებით, ვიქტორინებით, გამოფენებით, სპექტაკლებით;
„ოლიმპი“- ბედნიერი ბავშვობა
სკოლა - სახლი, რომელშიც ვცხოვრობ
სკოლამდელი აღზრდა
საშუალო და საბაზო საფეხურები
დაწყებითი საფეხური
დაწყებითი სწავლების საფეხურზე (პირველი–მეექვსე კლასები) მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა ეთიკის ნორმების გათავისებას, ესთეტიკური აღქმის განვითარებას, უცხოური ენების საფუძვლების დაუფლებას.
სკოლის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს კეთილმოწყობილი სტანდარტული საცურაო აუზი...
განცხადებები
27.11.2013
2013 წლის 29 ნოებერს,13:00 საათზე, სკოლა „ოლიმპის" საცურაო აუზში, ჩატარდება სასკოლო ტურნირი ცურვაში II, III, IV, V და VI კლასელებს შორის (კლასების მიხედვით).
სკოლის სერვისები
ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
სკოლა "ოლიმპის" მოგზაურთა კლუბი სკოლა "ოლიმპის" მოგზაურთა კლუბი